Recettes Nikkei

Recettes Nikkei

CRUNCH SALMON

11,90 €

ACEVICHADA

5,90 €

THON SPICY

5,50 €

YUCA FRITA

4,90 €

ATUN TRUFFA

15,90 €

RED LIMA

11,90 €